Богослужебен живот след карантина

Скъпи в Господа братя и сестри,

Въпреки приключването на карантината на 11 май 2020 година, все още френските власти не са разрешили богослуженията. Храмът ни ще отвори врати веднага, след като ни бъде разрешено да служим в него. Очаква се това да стане в началото на месец юни. Ще Ви оповестим датата веднага, след като тя бъде обявена. До тогава, както и до сега, оставаме молитвено заедно, независимо от разстоянията, които ни разделят!

Ваши в Христа,

Архим. Емилиян Боцановски ( 06 68 83 44 40; bocanovski.emile@neuf.fr) и прот. Иван Карагеоргиев (06 51 15 49 70; karageorgievich@gmail.com)

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment