Велик маслосвет

Великият маслосвет, който както знаем се извършва един път в годината за всички християни, които се нуждаят от Божия помощ за своите телесни и душевни недъзи, ще бъде отслужен тази неделя 21 март от 18,00 часа в храма “Св. Серафим Саровски” с предстоятел отец Николай Чернокрак. Адресът на църквата е 91, rue Lecourbe 75015 Paris. В службата по извършването на това тайнство ще участва събор от свещеници, вкл. и архимандрит Емилиян.
Ето какво казва св. ап. Иаков за това тайнство:

“Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако е грехове сторил, ще му се простят” (Иак. 5:14-15).

Видимата страна на тайнството се състои в помазване болния с осветен елей при произнасяне полагаемите се молитви. Помазването става 7 пъти. Четат се 7 откъси от Апостола и 7 от Евангелието. Невидимо над вярващите християни действа Божията благодат, която изцерява и дава прошка на греховете…

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment