Годишно отчетно събрание – 10 октомври  2021 г.

Братя и сестри,
Годишното отчетно събрание на общината ни ще се състои на 10 октомври  2021 г., неделя, след светата Литургия в храма при спазването на всички задължителни санитарни мерки.  На него ще направим преглед на дейността и финансовото състояние на общината, ще обсъдим бюджета и проектите за следващата година, както и въпроси и предложения. Присъствието на активните членове е  необходимо, за да спазим коректно задълженията си пред френските власти като култова асоциация.
Заповядайте!
Църковното настоятелство

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment