Годишно отчетно-изборно събрание

Братя и сестри,

На 3 май 2020, 3 Неделя след Пасха на св. Мироносици, църковната ни община, юридически регистрирана във Франция като асоциация “Българска православна църковна община Св. патр. Евтимий Търновски” Париж, ще проведе отчетно-изборно събрание. Дневният ред включва отчетен доклад за изминалата 2019 година, въпроси, обсъждане и приемане на доклада, избор на ново църковно настоятелство за периода 2020-2023 година.

Всички членове на църковната ни община участват по устав в тази важна ежегодна среща.

Църковното настоятелство

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment