Годишно отчетно събрание – 24 февруари 2019

Братя и сестри,
Годишното отчетно събрание на общината ни ще се състои на 24 февруари 2019 г., неделя, след светата Литургия.  На него ще направим преглед на дейността и финансовото състояние на общината, ще обсъдим бюджета и проектите за следващата година, както и въпроси и предложения. Присъствието на активните членове е желателно, за да спазим коректно задълженията си пред френските власти като култова асоциация.
Заповядайте!
Църковното настоятелство

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment