Акатист на св. Теофан Затворник, епископ Вишенски

Кондак 1

Избран от Господа светилниче на Руската църква, изряден подвижниче и истинен служителю Христов, богомъдри светителю Теофане! Възхваляваме те с любов и славим твоите подвизи и трудове, с които си послужил достойно на верните люде и докато си пребивавал в затвора, си указал с благодатното си учение пътя на спасението. А сега, като предстоиш пред Божия престол, моли се за нас, които ти зовем:

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Икос 1

Възжелал ангелската чистота и силно възлюбил Господа, светителю предивни, ти си подел подвига на монашеския живот. Дарената ти от Бога мъдрост стократно си умножил, като си послужил за спасението на хората. Затова и ние с любов ти зовем:

Радвай се, ти, който си възлюбил Бога повече от всичко земно; радвай се, ти, който на Него едничкия си възложил цялото си упование.

Радвай се, ти, който от младини си отдал сърцето си на Бога; радвай се, ти, който от юношество си насищал разума си с Божията премъдрост.

Радвай се, ревнителю за ангелски живот; радвай се, ти, който си придобил Светия Дух.

Радвай се, предизбрани от Бога ловецо на човеци; радвай се, сияйни светилнико, запален от Господа.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 2

Като си разбрал, че всяка житейска сладост е свързана с печал, светителю Теофане, ти си възненавидял всяка суета и си отхвърлил прелестите на този свят, като с цялото си сърце си предал себе си на Бога, пеейки Му: aлилуя!

Икос 2

От младини изобилно надарен от Бога да разбираш книжната премъдрост, ти си хранил своя ум с четене на светите писания, откривайки в тях велика сила и духовна светлина. А ние, като виждаме това, с умиление ти викаме:

Радвай се, богоизбрано отроче на благочестиви родители; радвай се, съкровище на целомъдрието, изпълнено свише с благодат.

Радвай се, ти, който от детство си изпълнен с пламенна любов към Бога; радвай се, ти, който от младини усърдно си се подвизавал в послушание.

Радвай се, ти, който си подражавал на Господа по кротост и незлобие; радвай се, ти, който си избрал пътя на девството и чистотата.

Радвай се, ти, който си пожелал монашеския живот с цялото си сърце; радвай се, ти, който изцяло си принесъл себе си в служение на Господа.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 3

Силата Божия, светителю Теофане, сътвори от теб, немощния човешки съсъд, източник на премъдрост и на людете дари добър пастир, полагащ душата си за тяхното спасение и непрестанно викащ към Господа: aлилуя!

Икос 3

Имайки в сърцето си единствено Господа, ти, Божий угодниче, с велика радост си отдал всички съкровища на твоята душа и разум в служение на светата Църква, като си поучавал и наставлявал всички прибягващи към теб. А ние, облажавайки твоите трудове, ти зовем така:

Радвай се, ти, който си напоен с велика мъдрост от Господа; радвай се, ти, който си изпитан в подвижнически трудове.

Радвай се, богоизбран архиерею; радвай се, неотстъпни молитвениче на Бога за нас.

Радвай се, смирен носителю на светителския сан; радвай се, верни учителю на богомъдрие.

Радвай се, изкоренителю на душевредните разколи; радвай се, ревнителю за православната вяра.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 4

Твоите пасоми се изпълниха с бурята на смущението заради желанието ти, светителю Теофане, да се посветиш на подвиг в затвора, но като видяха, че си застъпник за тяхното спасение се зарадваха и викнаха към Бога: алилуя!

Икос 4

Людете, чули за твоето преселване във Вишенската пустиня, се стичаха при теб и почитайки те като добър пастир, искаха да се молиш за тях и да ги наставиш към спасение. А ние, виждайки това, ти принасяме такива похвали:

Радвай се, чедолюбиви отче на своето паство; радвай се, ти, който си имал непрестанна грижа за него.

Радвай се, пастирю, положил душата си за овците; радвай се, ти, който неуморно си съдействал за тяхното спасение.

Радвай се, ти, който от всичко най-много си възлюбил тишината и богомислието; радвай се, ти, който доброволно си се отделил от света.

Радвай се, любвеобилни наставниче на монасите; радвай се, неугасими светилниче на Вишенската обител.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 5

Като боготечна звезда се яви, светителю досточудни, защото пребивавайки в телесни и духовни подвизи във Вишенската обител, ти си бил добър образец за христолюбивите братя, подражаващи на теб, научавайки всички непрестанно да пеят на Господа: алилуя!

Икос 5

Като те видяха да извършваш монашеския подвиг в смирение и кротост, братята идваха при теб за наставление. И ние, които те почитаме като истински Божий избраник, ти викаме така:

Радвай се, неизчерпаем източнико на любов към Бога; радвай се, кладенецо на смирение и кротост, напояващ жадните.

Радвай се, житнице, насищаща всички с духовна храна; радвай се, светилниче, озаряващ със светлината на вярата.

Радвай се, добри радетелю за въздържание; радвай се, усърдни застъпниче за спасението на душите.

Радвай се, неуморни проповедниче на Православието; радвай се, райски крине, процъфтял в пустинята.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 6

В светителското си служение си бил непрестанен проповедник и вестител на Божиите истини, просвещавайки и наставлявайки паството си, досточудни Теофане, и в затвора не си оставил без твоите благодатни слова всички прибягващи към тебе, насърчавайки ги да пеят на Бога: алилуя!

Икос 6

Като пресветла звезда възсия твоята мъдрост, дивни служителю Христов: по Божия воля от затвора, в който се подвизаваше, се явиха потоците на твоите живи слова и се откри целебния извор на благодатни учения, утоляващ всеки жадуващ и прекланящ му се с вяра. А ние ти зовем така:

Радвай се, ти, чиито уста са възвестили Божията мъдрост; радвай се, ти, който си напоил жадуващите с нея.

Радвай се, неуморни подвижниче на монашеския живот; радвай се, непоколебим стълбe на Православието.

Радвай се, мъдри изкоренителю на греховните навици; радвай се, неотклонен водачо към добродетелите.

Радвай се, целителю на нашите души; радвай се, кормчийо на нашето благочестие.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 7

Искайки да достигнеш Божието царство, ти, свети отче, си се отрекъл от света и си придобил благодатта на Светия Дух, и с любов си служил на людете, подражавайки на Пастиреначалника Христос и пеейки Му: алилуя!

Икос 7

Като видяха новия подвижник и Христов угодник, изпълнен със смирение и кротост, людете с надежда се устремиха към Вишенската пустиня, очаквайки твоята благодатна помощ. И ние, като просим помощ от теб, ти викаме така:

Радвай се, ти, който с мирния си дух много хора си обърнал към Бога; радвай се, просветителю на умопомрачените.

Радвай се, ти, който си придобил ангелска чистота на земята; радвай се, ти, който с любовта си си изцелявал страдащите.

Радвай се, дивни наставниче в незлобие; радвай се, всесветли светилниче на благочестието.

Радвай се, ти, който всички си призовал към покаяние; радвай се, ти, който не си оставил просещите без помощ от теб.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 8

Необикновен и дивен подвиг си явил с твоя живот, светителю: пребивавайки в непрестанни трудове и богомислие, ти си придобил съкровището на духовния разум и с твоите писания усърдно си послужил на Църквата. А ние, като видяхме това, с умилени сърца благодарно пеем на Бога: алилуя!

Икос 8

За всички всичко си се явил, светителю Божий: пастир и отец, учител и наставник, и истинен проповедник, а твоите писания и до сега непрестанно разгласят благовестието във всички градове и села. Затова и ние, твоите духовни чада, ти викаме с любов:

Радвай се, ти, който си напоен с росата на Светия Дух; радвай се, ти, който си осенен със светата Божия благодат.

Радвай се, притежателю на нетленно съкровище; радвай се, ти, който възревнува деянията на апостолите.

Радвай се, ти, който указваш пътя към богопознанието; радвай се, ти, който жадуваш за благодатна мъдрост.

Радвай се, разцвет на Руската църква; радвай се, украшение на светите отци.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 9

Във всеки час от твоя земен живот, светителю, си извършвал единствено потребното и си направил душата си чист храм на Светия Дух, съгрявайки сърцето си с непрестанна Иисусова молитва и пеейки на Бога: алилуя!

Икос 9

Златоуст оратор, кротък и мъдър си се явил за всички, слушащи те с вяра, и със силата на твоите слова си ги научил на Божията правда. Затова сега приеми от нас, блажени отче, тази възхвала:

Радвай се, смирени и кротки светителю Божий; радвай се, благи и чедолюбиви пастирю.

Радвай се, златоусте на Руската земя; радвай се, едноименен на богоявлението.

Радвай се, верни пътеводителю на заблудените души; радвай се, бързи утешителю на печалните.

Радвай се, непоколебимо утвърждение на немощните по вяра; радвай се, ободрение на униващите в множество трудове.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 10

Пътят на спасението от греховните съблазни си начертал на Божиите чада, угодниче Христов, като си им разкрил тайните на невидимата бран и си показал желания венец на жадуващите спасение, призовавайки ги да пеят с благодарност на Бога: алилуя!

Икос 10

Стена и защита на стадото Христово от вълците губители се явиха твоите богомъдри писания, светителю Божий, с които огради верните по пътя на спасението. А ние, просветени с твоите учения, благоговейно ти викаме от сърце:

Радвай се, образец на вярата; радвай се, наставниче премъдри.

Радвай се, учителю по благочестие; радвай се, изкоренителю на нечестието.

Радвай се, пресветли светилниче; радвай се, дръзновени проповедниче.

Радвай се, ти, който като добър сеяч си обработвал Христовата нива; радвай се, ти, който като квачка бдиш над своите чада.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 11

Принасяме ти всехвална песен, светителю, и те облажаваме, затова че си прославил с живота и подвизите си светото име на нашия Творец и Бог. Удостой и нас по твоите молитви да прекараме живота си благочестиво, за да Му пеем заедно с теб: алилуя!

Икос 11

Светлозарният ти живот, предивни Затворниче, не остана скрит за търсещите Божията правда. Твоята блажена, безметежна и мирна кончина показа, че си истински съсъд на Божията благодат. А ние с една уста умилено ти казваме:

Радвай се, благословен съсъд на душевната и телесна чистота; радвай се, ти, който до края си служил на Господа.

Радвай се, ти, който след смъртта си се удостоил с вечно блаженство; радвай се, ти, който си наследил царството Божие.

Радвай се, дивно украшение на Вишенската обител; радвай се, просвещение на Тамбовската и Шацката област.

Радвай се, похвало и радост на рязанското паство; радвай се, попечителю на нашите души.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 12

Дивни и кротки светителю, преизобилно озарен с Божията благодат и послужил на твоето мъдро и предобро паство, не спирай да ходатайстваш за нас пред Господ на Небесата, като предстоиш пред Него в непрестанно славословие и Му пееш с ангелите: алилуя!

Икос 12

Като възпяваме твоите подвизи, с упование се прекланяме пред твоите честни мощи (или твоята честна икона), светителю Божий, и те молим, наш Небесни покровителю и велик ходатаю за нас пред Престола на Господ на Славата, умилено възгласяйки:

Радвай се, преизрядни Божий угодниче; радвай се, предивни Христов подвижниче.

Радвай се, крепки ходатаю за уповаващите се на теб; радвай се, бърз застъпниче на тези, които те призовават.

Радвай се, приятелю Христов и Божий любимецо; радвай се, горещи ходатаю за спасението на нашите души.

Радвай се, усърдни пазителю на целомъдрените; радвай се, утешителю в скърбите ни.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

Кондак 13

О, богомъдри учителю, похвала и украшение на Руската земя, светителю отче Теофане, кротък и горещ наш застъпниче! Приеми това наше малко моление, което ти принасяме, и благодарната възхвала на нашите души. Не забравяй нас, грешните, в молитвите си, та като се уповаваме на тебе, непрестанно да възгласяме към Господ на Силите: алилуя!

(Този кондак се чете три пъти, след което се повтаря 1-ви икос и 1-ви кондак.)

 

Икос 1

Възжелал ангелската чистота и силно възлюбил Господа, светителю предивни, ти си подел подвига на монашеския живот. Дарената ти от Бога мъдрост стократно си умножил, като си послужил за спасението на хората. Затова и ние с любов ти зовем:

Радвай се, ти, който си възлюбил Бога повече от всичко земно; радвай се, ти, който на Него едничкия си възложил цялото си упование.

Радвай се, ти, който от младини си отдал сърцето си на Бога; радвай се, ти, който от юношество си насищал разума си с Божията премъдрост.

Радвай се, ревнителю за ангелски живот; радвай се, ти, който си придобил Светия Дух.

Радвай се, предизбрани от Бога ловецо на човеци; радвай се, сияйни светилниче, запален от Господа.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 1

Избран от Господа светилниче на Руската църква, изряден подвижниче и истинен служителю Христов, богомъдри светителю Теофане! Възхваляваме те с любов и славим твоите подвизи и трудове, с които достойно си послужил на верните люде и докато си пребивавал в затвора, си указал с благодатното си учение пътя на спасението. И сега, като предстоиш пред Божия престол, моли се за нас, които ти зовем:

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

 

 

Молитва

О, светителю отче Теофане, преславни архиерею и предивни затворниче, Божи избранико и служителю на Христовите тайни, богомъдри учителю и превъзходни тълкувателю на апостолските слова, списвателю на светоотеческите творения, изящни проповедниче на християнското благочестие и изкусни наставниче в духовния живот, усърдни ревнителю на монашеските подвизи и ходатаю за благодат над всички хора! Сега падаме пред теб, който предстоиш пред Бога на Небесата и се молиш за нас, и ти викаме така: изпроси от Всещедрия Бог мир и благоденствие за Руската църква и за нашата страна, за Христовите светители – достойно опазване на божествените истини, добро ръководство на паството, изрядно посрамване на лъжеучителите и еретиците; за подвизаващите се – смирение, страх Божи, душевна и телесна чистота; за учителите – богопознание и мъдрост; за учащите – ревност и Божия помощ; за всички православни люде – утвърждение в пътя на спасението, та заедно с тебе да прославим Божията Сила и Премъдрост, нашия Господ Иисус Христос, с Неговия Безначален Отец, с Пресветия, Благ и Животворящ Негов Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.