Вечерни молитви

Преди лягане за сън

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!

Господи Иисусе Христе, Сине Божи, заради молитвите на Твоята пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии помилуй нас! Амин!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота! Дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благи, нашите души.

Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмертни, помилуй нас (три пъти).

Слава на Отца и Сина и на Светия дух, сега и винаги и во веки веков! Амин!

Пресвета Троице, помилуй нас, Господи очисти нашите грехове, Владико прости нашите беззакония, Свети посети и изцери нашите немощи, заради Твоето име.

Господи помилуй (три пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия дух, сега и всякога и во веки веков! Амин!

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия.

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Защото като не намираме никакво оправдание, ние грешните като на Владика Ти принасяме тази молитва: помилуй нас!

Слава на Отца и Сина и на Светия дух!

Господи, помилуй ни, защото на тебе се уповаваме. Не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове; защото Ти си наш Бог и ние Твой народ, всички сме дело на твоите ръце и Твоето име призоваваме.

И сега и всякога и во веки веков! Амин!

Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на тебе да не загинем, но да се избавим от беди, защото ти си спасение на християнския род.

Господи, помилуй ни. (12 пъти)

Молитва 1

(От св. Макарий Велики)

Към Господа

Боже вечни и Царю на всяко създание, Който ме удостои да достигна до тоя час, прости ми греховете, които извърших в тоя ден с дело, слово и помисъл и очисти, Господи, смирената ми душа от всяка сквернота на плътта и духа. И ми дай, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън, та като стана от смиреното си легло, да благоугаждам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат. И ме избави, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват и от лошите пожелания. Защото Твое е царството и силата, и славата на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Молитва 2

(От св. Антиох)

Към Господа Иисуса Христа

Вседържителю, Слово на Отца, Иисусе Христе, Който единствен си съвършен, поради голямото Твое милосърдие никога не се отдалечавай от мене, Твоя раб, но всякога пребъдвай в мене. Иисусе, добър Пастир на Твоите овце, не ме предавай на змийното коварство и не ме оставяй на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението. Но Ти, Господи Боже, на Когото се покланяме, Царю свети, Иисусе Христе като спя, запази ме с непомрачимата светлина на Твоя Свети Дух, с Когото освети Твоите ученици. Дай, Господи, и на мене, недостойния Твой раб, Твоето спасение,  когато съм на леглото; просвети ума ми със светлината на Твоето свето Еванглелие, душата — с любовта към Твоя кръст, сърцето — с чистотата на Твоето слово, тялото ми — с Твоите спасителни страдания, мисълта ми опази с твоето смирение и ме вдигни на време да Те славословя. Защото си препрославен с безначалния Твой Отец, с Пресветия Дух во веки! Амин!

Молитва 3

Към пресветия дух

Господи, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, смили се и помилвай ме, грешния Твой раб, прости на мене всичко, с каквото ти съгреших днес като човек. Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които върших от младини, от лош навик, от дързост или малодушие. Ако в Твое име се клех или похулих Твоето име в мисълта си; ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих; ако излъгах или прекомерно спах; ако беден дойде при мене и го презрях; ако наскърбих някого или предизвиках свада, или някого осъдих; ако изпаднах във високомерие или се възгордях или се разгневих; ако като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави световни мисли или помислих нещо развратно; ако преядох или се опих или безумно се смях, или помислих нещо лукаво; ако като видях чуждата хубост, сърцето ми се нарани от нея; ако говорих неприлични неща или се присмях на греха на брата ми, когато моите съгрешения са безброй; ако за молитва бях нехаен или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням, защото всички тия неща, дори и по-лоши извърших. Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб. Разреши, освободи и прости ми като благ и Човеколюбец, та с мир да легна, заспя и почина аз, блудния, грешен и окаян, и да се поклоня, възпея и прославя пречестното Твое име, заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Молитва 4

(От св. Макарий Велики)

Какво да Ти пренеса или какво да Ти въздам великодаровити и безсмъртни Царю, щедър и човеколюбив Господи? Защото като се леня да Ти угодя и нищо добро не извърших, Ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми. Бъди милостив към мене грешния и лишения от всяко добро дело, вдигни падналата ми душа, осквернена от безмерни съгрешения. Премахни от мене всяка лукава мисъл на тоя земен живот, прости ми единствено безгрешен, Боже, съгрешенията, които извърших през днешния ден съзнателно или несъзнателно, с думи, дела и помисъл и всички мои чувства. Ти сам ме закриляй и пази от всяко вражеско нападение с Твоята божествена власт и неизказано човеколюбие и сила. Очисти ме, Боже, от многото мои грехове. Благоволи, Господи, да ме избавиш от примката на лукавия, спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на твоето лице, когато дойдеш в слава. Дай ми сега да заспя неосъдно и без мечтания. Запази несмутена мисълта на Твоя раб. Изгони от мене всяко сатанинско въздействие. Просвети разумните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт. Прати ми мирен ангел пазител и наставник на душата и тялото ми да ме избави от моите врагове, та като стана от леглото си, да Ти принеса благодарствени молитви. О, Господи, чуй Твоя грешен и беден откъм добра воля и съвест раб. Дай ми като стана от сън да се поучавам с Твоето слово и чрез Твоите ангели прогони далеч от мене малодушието, навеяно от бесовете та да благославям и прославям Твоето свято име и да славя пречистата Богородица Мария, която даде застъпница за нас грешните и приеми нейните молитви за нас, защото зная, че тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С нейното застъпничество и със знака на честния кръст и заради всички Твои светии запази бедната ми душа, Иисусе Христе, Боже наш, понеже си свят и прославен во веки! Амин!

Молитва 5

Господи, Боже наш, като благ и човеколюбив, прости ми каквото съгреших в тоя ден с думи, дело и помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън. Изпрати Твоя ангел пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни и на Тебе — Отец, Син и Свети Дух въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Молитва 6

Господи, Боже наш, в Когото повярвахме и Чието име повече от всяко друго име призоваваме като отиваме да спим. Дай облекчение на душата и тялото и ни запази от всяко мечтание и греховни наслади, възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда. Дай ни да поживеем целомъдрено с дела и думи, та като усвоим добродетелния живот да не се лишим от Твоите обещани блага, защото си благословен во веки! Амин!

Молитва 7

(Моления по броя на часовете на деня и нощта от св. Йоан Златоуст)

Господи, не ме лишавай от твоите небесни блага. Господи избави ме от вечните мъки. Господи прости ми ако с ум или с мисъл, с думи или с дела ти съгреших. Господи избави ме от всяко незнание и забрава, от малодушие и вкаменяло безчувствие. Господи, просвети моето сърце, което лукаво пожелание помрачи. Господи, аз като човек ти съгреших, а Ти, като щедър Бог, ме помилвай понеже виждаш немощта на душата ми. Господи, прати ми Твоята благодат на помощ, за да прославя Твоето свято име. Господи, Иисусе Христе, запиши мене Твоя раб, в книгата на живота и ми дарувай добър край. Господи, Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, дай ми, според Твоята благост, да поставя добро начало. Господи, поръси сърцето ми с росата на Твоята благодат. Господи на небето и на земята, помени в Твоето царство и мене, грешния, безсрамен и нечист Твой раб. Амин.

Господи, приеми ме в покаяние. Господи, не ме изоставяй. Господи, не допускай да изпадна в беда. Господи, дай ми добра мисъл. Господи, дай ми сълзи и умиление, и да помня смъртта. Господи, дай ми нагласа да изповядам моите грехове. Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание. Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост. Господи, насади в мене корена на доброто и в сърцето ми почит към тебе. Господи, удостой ме да те обичам от цялата си душа ми мисъл и да изпълнявам във всичко Твоята воля. Господи, закриляй ме от зли човеци и от бесове, и от страсти и от всякакви други неприлични неща. Господи, знайно е, че ти вършиш каквото желаеш: нека бъде Твоята воля и в мене, грешния, защото си благословен во веки. Амин.

Молитва 8

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Твоята пречиста Майка и по молитвите на Твоите безплътни ангели, на Твоя пророк, Предтеча и Кръстител, на богоречивите апостоли, на светлите и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, избави ме от сегашното бесовско притеснение. О, Господи мой и Творче, Който не искашс смъртта на грешника но да се обърне и да бъде жив, дай на мене, нещастния и недостоен да се обърна. Изтръгни ме от устата на погубващия змей, зинал да ме погълне и свлече жив в ада. О, Господи мой, утешение мое, Който заради мене, окаяния, се облече в тленна плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насади в сърцето ми воля да изпълнявам твоите заповеди, да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства. Понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме!

Молитва 9

Към Пресвета Богородица

Добра Майко на благия Цар, пречиста и благословена Богородице, Марийо, излей върху изтерзаната ми душа милостта на Твоя Син и наш Бог, и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, за да прекарам останалото време от живота си без грях, и да намеря рая чрез Тебе, Богородице Дево, едничка чиста и благословена.

Молитва 10

Към Ангела-Пазител

Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших и ме избави от всяко лукаво дело на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене, грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, и на Майката на моя Господ Иисуса Христа, и на всички светии. Амин!

Кондак на Пресвета Богородица

На тебе Богородице, поборнице войвода, ние, Твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та всегласно да Ти пеем: радвайсе, Невесто Неневестна.

Към Пресвета Богородица

Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси нашата молитва пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Богородице Дево, не отхвърляй мене, грешния, който търси Твоята помощ и твоето застъпничество. Понеже на Тебе се уповава душата ми, помилуй ме.

Към Света Троица

(От св. Иоаникий)

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, покров ми е Дух Светий: Света Троице, слава на Тебе.

Песен на Пресвета Богородица

Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, Присноблажена и Пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славена от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе истинска Богородице величаем.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Господи помилуй (3 пъти)

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, спаси ме, грешния (грешната). Амин.

Молитва 11

(от св. Йоан Дамаскин)

Владико, Човеколюбче! Дали това легло не ще ми бъде гроб, или отново ще просветиш душата ми с утрешния ден? Ето, пред мен лежи гробът, пред мен е смъртта. Боя се, Господи, от Твоя съд и от нескончаемите мъки, ала не преставам да върша зло, не преставам да прогневявам Тебе, моя Господ Бог и Пречистата Твоя Майка, и всички небесни сили, и моя свят Ангел-Пазител. И зная, Господи, че съм недостоен за твоето човеколюбие, а съм достоен за всяко осъждане и мъка. Но, Господи, искам или не искам, спаси ме. Защото ако праведника спасиш – това не е нещо велико и ако чистия по сърце помилваш – в това няма нищо дивно, защото такива са достойни за твоята милост. Но над мене, грешния, покажи колко дивна е милостта Ти, в това покажи Твоето човеколюбие – да не надмогнат моите зли дела Твоята неизказана благост и милосърдие; и както Ти искаш, така постъпи с мене!

Просвети очите ми, Христе Боже, за да не заспя за смъртен сън, да не рече някога врагът ми: победих го.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Бъди застъпник на душата ми, Боже, защото ходя посред много примки, избави ми от тях и ме избави, Благи, защото си човеколюбец.

И сега, и всякога, и во веки веков. Амин.

Богородичен: Преславната Божия Майка, по-сятата от светите ангели нестихващо да възпеем със сърце и уста, изповядвайки, че е Богородица, защото наистина ни роди въплътения Бог и непрестанно се моли за душите ни.

Също целуни кръстта си и прекръсти леглото си от главата до нозете и на всички страни, казвайки молитва към честния Кръст.

Да възкръсне Бог и да се празпръснат Неговите врагове! Нека бягат от лицето Му всички, които Го ненавиждат. Както изчезва димът, тъй и те да изчезнат. Както се топи восъкът от огъня, тъй да погинат бесовете пред лицето на ония, които обичат Бога, осеняват себе си с кръстното знамение и във веселие говорят. Радвай се пречестни и животворящи Кръсте Господен, който прогонваш бесовете със силата на разпънатия на тебе наш Господ, Иисус Христос, Който слезе в ада, унищожи силата на дявола и ни дарува Своя честен Кръст за прогонване на всеки враг и противник. О, пречестний и животворящи Кръсте Господен! Помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии во веки. Амин.

Огради ме, Господи със силата на честния и животворящ Твой Кръст и ме запази от всяко зло.  Амин.

Облекчи, отпусни, прости, Боже, прегрешенията ни, които сме извършили волно или неволно, с дума и с дело, съзнателно и несъзнателно, денем и нощем, с ум и с помисъл: всичко ни прости като Благ и Човеколюбец.

Всекидневна изповед на греховете

Изповядвам пред Тебе, моя Господ, Бог и Творец, единия в Света Троица, прославян и покланяем Отец, Син и Свети Дух, всичките си грехове, които извърших през всички дни на моя живот, през всеки час и сега, с дела, с думи, с мисли: преяждане, опиване, ненавременно ядене, празнословие, униние, леност, прекословие, непослушание, оклеветяване, осъждане, нехайство, самолюбие, сребролюбие, грабителство, лъжа, кражба, даване на заем с лихва, завист, гняв, оскърбяване на ближния, плътска похот и нечистота, злопаметство, ненавист и това, което сгрешиих с всички мои сетива: зрение, слух, мирис, вкус, осезание и с всичките си душевни и телесни чувства, чрез които прогневих Тебе, моя Бог и Творец и обидих ближния си. Като съжалявам тези свои грехове, признавам себе си за виновен (виновна) пред тебе, моя Бог, и коленопреклонно падам и се кая, помогни ми, Господи, Боже мой, със сълзи смирено Те моля. Прости ми по Твоето милосърдие всички минали и сегашни съгрешения и ме освободи от тях като благ и човеколюбец. Амин.

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment