Евтимиев eнорийски лист

“Светият път” – под този надслов поклонници от цялата страна поеха по пътя на историческото шествие, пренесло преди 550 години мощите на светеца-покротвител на народа ни, св. Иван Рилски от Търновград отново в Рилската обител. Енорията ни следи с интерес маршрута на похода, в който са участвали и наши енориаши. Пустинническият подвиг на рилския отшелник ни насочи към темата за оскъдната храна и лишения, на които са се посветили светците-пустинножители, която избрахме да разгледаме в летния брой.

 

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment