Евтимиев енорийски лист

Скъпи енориаши и приятели,

В оставащите дни от Великия пост и в очакване на Възкресение Христово посветихме настоящия брой на темата за покаянието: с поглед към литургичния смисъл на едно от основните великопостни песнопения, разсъжденията за християнската аскеза на един млад френски православен духовник и кратък анализ на различията в духовния път и цел на християнството и будизма, често размити в съвременните западни представи. Ще ви уведомим своевременно за всякакви програми в богослужебната програма, ако противоепидемичните мерки го налагат.
Българска православна община “Св. патриарх Евтимий Търновски”

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment