Евтимиев енорийски лист — XII 2011

Братя и сестри,

предлагаме на вашето внимание празничното послание на предстоятеля на нашата община — архимандрит Емилиян.


Скъпи братя и сестри,

Бог се въплъти, като прие човешки образ и тяло, без да загуби нищо от Своето величие, за да стане по-разбираем, по-близък за нас, откривайки завесата криеща Неговата същност. По такъв начин, приближавайки се до човека, Той го издигна към Себе Си. Христос доказа чрез делата Си Своята божественост и изпрати Своите ученици – апостолите, като преки свидетели да разпространяват истината за Него, да проповядват пътя начертан от Него, да разпръснат по целият свят Неговата духовна светлина.

Трудно е да се каже кое е по-голямо събитие – Въплъщението или Възкресението. Първото – дискретно приемане на човешки образ, не от някаква необходимост или закономерност, минава тихо и някак си незабелязано. Второто е един духовен взрив, който постепенно се разпространява до краищата на света. И двете събития са с огромни последствия за съдбата на човечеството, преобразявайки човека и обществото. Не случайно историята се дели на два периода – до и след Христа. И двете събития са „съблазън за евреите и глупост за гърците”.

От самото Си Рождество, Христос е бил преследван и мразен. „Мен са мразели и вас ще мразят”, казва Той на Своите ученици. И днес света мрази Христос и Неговите последователи. Най-преследваната религия в днешните времена е християнската. Другите религии са или властващи (държавни) или протежирани.
Хуления, дезинформации и клевети се сипят отвсякъде. Защо? Нима християните създават смутове, правят атентати, проповядват разврат?

ХХ-ти век е особено забележителен с гонения и геноцид над християни предприети от „кесаря” (господарите на този свят), който винаги се е стремял към цялата власт. Дали „кесаря” е безбожник, комунист или мохамеданин, това е безразлично. От него страдат християни, но и всички други, понякога и самите палачи. Само комунистическата идеология през ХХ-ти век превръща над 100 милиона човешки същества в „лагерна прах”.

Изключването на християнската етика от обществения живот води до превръщането на обществото в човешко стадо, за което апостол Петър казва: „Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат”, и още: „Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става”.

В Европа има силни тенденции към вероотстъпничество и ако продължава така, ще бъде наказана. Празно духовно пространство няма. Затова то се запълва с лъжеучения, езотеризъм, магии, хороскопи и идеологии, издигнати до метафизична вяра. Неприятно, но ние християните знаем, че „Бог поруган не бива!”

Христос посреди нас!

Ваш архимандрит Емилиян

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment