Енорийски вести

Братя и сестри,

Тези дни нашия храм получи дар от България три икони. От г-н Георги Ласков от Петрич. Георги Ласков е наш сънародник, на когото мнозина помнят лъчезарната усмивка, през това лято, когато идваше всяка неделя в църква за св. Литургия.
Почти никой не разбра, че той е тежко болен и е дошъл на лечение в Париж. На тръгване за България се раздели с нас много топло и ни обеща икона на св. Йоан Рилски.

Изпълни обещанието си, иконите са много красиви, изпрати не една, а три, да му въздаде Господ за усърдието, на него и иконографите.

Надяваме се отново да видим в църква лъчезарната му усмивка! А може и да му гостуваме в Петрич това лято, имаме специална покана!

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment