Енорийски вести

Братя и сестри,

На 10 април – 5 Неделя от Великия пост, от 18,00 часа ще се отслужи Велик маслосвет в Руската църква “Въведение Богородично” на адрес 91, Rue Olivier de Serres 75015 Paris, M° Porte de Versailles. Великият маслосвет се извършва един път в годината за всички християни, които се нуждаят от Божията помощ за своите телесни и душевни недъзи. В службата ще участва събор от свещеници, вкл. и архимандрит Емилиян. Ето какво казва св. ап. Иаков за това тайнство:

„Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако е грехове сторил, ще му се простят“ (Иак. 5:14-15).

Видимата страна на тайнството се състои в помазване на болния с осветен елей при произнасяне на полагаемите се молитви. Помазването става 7 пъти. Четат се 7 откъси от Апостола и 7 от Евангелието. Невидимо над вярващите християни действа Божията благодат, която изцерява и дава прошка на греховете…

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment