Енорийски вести

Братя и сестри,

При гостуването си на Благовещение в нашия храм отец Николай Киселхов покани цялата ни община да празнуваме заедно Възкресение Христово на 25 април – понеделник в неговата енория в Saintines. Ще присъства и архимандрит Емилиян. Да отидем всички! За организиране на пътуването до Saintines ще говорим в църква след службите в следващите дни.

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment