Енорийски вести

Братя и сестри,

На 29 май, в 6 Неделя след Пасха – на Слепия, в църквата ни приехме националния френски телевизионен канал Франс 2, в рамките на предаване посветено на Българската православна църковна община „Св. патр. Евтимий Търновски” в Париж.

В неделния ден, необичайно, в малкия ни храм бяха разположени камерите и осветлението на техническия екип на телевизията. Отец Николай Озолин, харизматична личност, професор в Богословския институт „Св. Сергий Радонежски” в Париж беше водещ на предаването. След това започна и заснемането на първата част (до Евхаристийния канон) на светата Литургия.

Другата новина, е че приключи изложението на български съвременни православни икони, организиран от църковната ни община със съдействието на Българския културен център в Париж и което също беше заснето от френската телевизия. Успеха на това изложение намери продължение с покана и участие на част от иконите в експозиция на ЮНЕСКО на 31 май в Париж. В средата на юни българските православни икони са очаквани на изложение и в Люксембург.

Представянето на християнската ни православна община в Париж по френската телевизия показаха за нас няколко неща.

На първо място – признание. След години на премеждия, възкръсналата ни православна църковна община с предстоятел архимандрит Емилиян Боцановски само за 5 години, от деня, в който влезе в храма ни, твърде символично, на Цветница, Вход Господен в Йерусалим през 2006 г., започна да води редовен църковен живот, достоен да бъде споделен в християнските медии във Франция.

Второ, че църковна общност, особено в чужбина, може да се изгради само от достоен свещеник, който с търпение, вяра и много любов може да обгърне духовните си чеда, да ги направи християни, които да осъществят приемствеността в Българската православна църква.

Трето, че Божията милост, не можеше да дойде без молитвите на нашите предци, оставили след себе си трайна следа и добър спомен, както и по молитвите и бащинската грижа на митрополит Симеон.

Изключително много дължим и на приятелството и братското общение, които имаме с другите християнски общности в Париж.

Благодарим и на катедра „Църковни изкуства” при Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий” в лицето на д-р Ваня Сапунджиева, представила творбите на българските иконографи в Париж, чийто труд и талант бяха по достойнство оценени, както от официалните български институции и гости, така и от обикновенните французи посетили изложбата. Ще изредим отново имената на получилите признанието на френската публика български иконографи: д-р Ваня Сапунджиева, доц. Миглена Прашкова, Цветелина Максимова, Десислава Иванова, свещ. Добромир Димитров, младият и много талантлив Йордан Йорданов и нашата енориаша Елена Карагеоргиева, завършила образованието си в същата катедра на същия университет.

В 6 Неделя след Пасха – на Слепия, се опитахме да отворим очи и да видим и да напишем за доброто у ближните ни, което често е много близо до нас, но трудно забелязваме…

Ще завършим така, както обикновено ни отговаря архимандрит Емилиян, когато му благодарим за нещо: „Да благодарим на Господа!”

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment