Енорийски вести

Братя и сестри,

Напомняме ви, че на 22 януари – неделя, ще честваме храмовия ни празник на небесния ни покровител св. патриарх Евтимий Търновски, а на 29 януари ще бъде отчетно-изборното събрание на общината ни с дневен ред – доклад, счетоводен отчет, време за въпроси и отговори за изминалия отчетен период от четири години и избор на ново църковно настоятелство.

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment