За една пълна с благодат година

Автор: проф. Антоний Хубанчев
източник: Двери на православието

Аз съм Алфа и Омега, начало и край — казва Господ, Който е, Който е бил и Който иде» (Откр. 1:8)

Господи, колко бавно тече времето за тези, които очакват! Колко бързо за тези, които се страхуват! Колко бавно за тези, които са в скърби и страдание! Колко е краткотрайно за ония, които се радват! А за всички, които обичат – времето не съществува… Пред нас е Новолетието…

Господи, благодарим Ти за дара на годишните времена. Те са отблясък от Твоята Премъдрост и ни помагат в стремителния бяг на времето да преценяваме минали дни и дела.

Благослови, Господи, нашия календар – нашето разпределение на времето. В него са подредени седмиците и месеците, нашата почивка, нашите празници и нашето всекидневие, всички наши спомени и паметни събития в борбата ни за съществуване на тази Земя.

Благослови часовете ни, за да вникнем в чудото на всеки миг. Това ще ни помага да не изпускаме нищо важно за нас. Дарувай ни радостта на истинското човешко общение. Подкрепи ни, да не се превърнем в бездушни роботи.

Нека календарът да краси домовете ни и нашия живот. Нека да ни напомня за светите ни празници, за просиялите в святост хора, за именните и рождените дни, за радостни и скръбни събития. Нека да ни помага да схващаме правилно живота чрез ценностите, постигани в тихите часове на труд, на саморазкриване, в творческите пориви на духа.

Господи, благослови и тази година – всеки неин ден и всяка нейна нощ!

Дай ни Твоето благословение, за да живеем според Твоето слово!

Дарувай ни в здраве и в чистота на душата и тялото да срещаме смяната на слънце и луна, смяната на годишните времена!

Да бъде тази година време на любов между човеците, на мир и справедливост на земята – скъпи дарове за всички нас!

Нали Ти, Господи, си казал, че Царството Небесно е подобно на зърно (Мат. 13:31), нали сърцата ни трябва да бъдат оная добра почва, която донася плод (Мат. 13:8), а кълновете на правдата, мира и радостта (срв. Римл.14:17) да възрастват сред живителните струи на Твоята благодат!

Ето, ние стоим тук, на нашата Земя, разтърсвана от милиарди многолики човешки съдби, просветваща сред тревожни отблясъци на електричество и атом и нашите ръце са протегнати към живота, светлината и радостта.

В нестихваща борба ние упорито се стремим да увековечим още тук, на тая Земя, частица светлина и истина, частица правда, частица красота, за да направим този свят по-добър, по-красив и по-съвършен. Защото Твоето Царство, Господи, не само се очаква, но и се създава като богочовешко дело. Запази и благослови добрите плодове на труда ни и чистите пориви на нашата радост от живота!

Това е Твоето творение, Господи, и ние, Твой образ и подобие, не сме създадени за тление, но за безсмъртие в Твоите обятия, Отче наш!

*(Из книгата «Аз съм Пътят и Истината, и Животът», С., 1997, с. 13-14)

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment