Октоих

С разпространението на християнството сред различни народи дълго време църковната музика изобилствала с разнообразни по стил напеви, липсата на единна система спъвала усъвършенстването на богослужебното пеене. Литургичната музика била систематизирана от св Йоан Дамаскин (ок. 680-780). Измежду многото съществуващи мелодии той подбрал и преработил основно само осем, според него най- подходящи за църковна употреба, които се наричат гласове. Мелодическият строеж на отделните гласове има строго определени граници. Тези осем мелодии имат свои производни – тропарически, ирмологически и самогласни. Така се оформил Октоихът – богослужебната книга, която съдържа църковните служби за всеки ден от седмичния цикъл и всеки от осемте гласа. Гласовете се сменят всяка седмица, като всеки пореден глас влиза в сила на съботното вечерно богослужение и преобладава през цялата следваща седмица. Тази система, претърпяла различни влияния през вековете, се е запазила в Православната църква до днес.