Радостни вести

Братя и сестри,

С духовна радост вчера научихме, че с решение от вторник 08 юни, Св. Синод на БПЦ възстанови справедливостта в Западно- и Средноевропейската епархия.

Благодарим на архиериите подкрепили това решение. Виж тук

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment