РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ КЪМ КЛИРА И МИРЯНИТЕ НА
ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ

Скъпи в Господа братя и сестри,

С всяка нова година от нашия земен календар пред нас се откриват все по-нови възможности да проявим вярата си в Бога, да оставим всичко в Неговите всемогъщи
бащински ръце и да имаме надежда за бъдещия живот.

Последните времена са изпълнени с лични и обществени притеснения, с изпитания за
вярата на всеки един от нас православните християни в България и по целия свят. Но дните и годините минават, всичко се променя и преобръща, единствено и непроменено
остава Божието слово и основните хуманни принципи и добродетели за добро и мир, за равенство и братство, които ни водят по правилния път към спасение. Нашият Господ Иисус Христос в Своя живот многократно призовава към изпълнение на тези принципи в живота на Неговите апостоли, ученици и последователи. Той определя добродетелите на човеците като светлина: „Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела, и да прославят Небесния ваш Отец” (Мат. 5:16).

Словото Господне остана да звучи актуално и до днес, независимо от времената, в които живеем и независимо от многото изкушения, които преодоляваме. Защото онова, което побеждава времената, е стремежът ни към вечен, блажен и съвършен живот. Но не човек е създаден за времето, а времето е създадено за човека. Псалмопевецът се моли: „Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце” (Пс. 89:12), а св. ап. Павел ни съветва: „Гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри, като скъпите времето, защото дните са лукави” (Еф. 15:16-16). Нека и в дните на новата година да се стремим да вървим по пътя на Спасителя на света, път осеян от добродетели и светлина, път по който се стига в неизменната радост на блаженствата: „Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата Ви на небесата“ (Матей 5:12), съчетано с основата на нашето Символ верую: „Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век”. Свещеното Писание и Свещеното Предание, учението на Църквата и светите отци определят как се придобива светостта в обикновения живот на всеки един християнин, съпоставяйки го с Божията святост.
За да се разбере връзката между Божията святост и физическото измерение на годината трябва да се обърнем към празниците на Църквата, отразени в нейния календар, към Евхаристията като център на християнския живот, към тайнствата и свещенодействията, отразени в християнската традиция и богослужебния опит, които подпомагат всекидневния живот и делата на всеки един от нас. Като участваме в този динамичен процес на богослужебните последования и празниците на Църквата ние участваме в
постоянното славословие на Бога и благовестим Неговата воля по целия свят. Така хронологичните моменти от нашия скромен живот остават във вечността и Божието
време, където наравно с ангелите славословим: „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение“ (Лука 2:14).

Нека молитвено да се обърнем към Вседържителя Бога: „Създателю на всички твари, поставил времена и години в Своя власт, благослови по Твоята благост, Господи, венеца на годината и като съхраняваш в мир хората и Твоя град, с молитвите на Богородица спаси нас!“ (из Тропар на Новата година, глас 2).

Благодатта на нашия Господ Иисус Христос и Неговата милост да бъдат над всички Вас!

Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment