Рождество Христово

Архимандрит Емилиян Боцановски

Рождество Христово, Андрей Рубльов, 1405 г.

Горе главата, човече, и виж достойнството на твоето естество! Спомни си, че си сътворен по образ и подобие Божие, образ, който макар и опорочен от Адам беше обновен чрез Христос.

Божието Слово (Божият Син), Което от самото начало е при Бога, чрез Което е сътворена цялата вселена, за да ни освободи от вечна смърт, стана човек. За да приобщи нашето падение без да накърни Своето величие, Той се снизи по такъв начин, че оставайки такъв, какъвто е и приобщавайки онова, което не е, осъществи между двете естества, Божието и човешкото, тясна връзка, при която нито човешкото беше погълнато, нито божественото увредено от този съюз. Така свойствата на всяко от двете естества се обединиха в едно единствено лице, като величието се облече в смирение, силата в слабост, вечното във временно, недосегаемото в уязвимо. Истинският Бог и истинският човек се обединиха в едно лице. И така единственият Посредник между Бога и хората беше способен да умре поради едното естество и да възкръсне благодарение на другото, заради нашето спасение.

В човешкото си състояние, което Той прие, за да ни възроди, Той е по-долу от Отца; като Бог, какъвто Той винаги е бил, е равен на Отца. Чрез снизхождение Той стана дете на жена и се подчини на закона; в Своето божествено величие Той е Божието Слово, чрез Което всичко е сътворено. Може да се каже, че като Бог Той създаде човека, а в човешкото Си измерение беше сътворен, но и двете естества заедно са Бог поради божественото начало; и двете са човек поради другото начало. Всяко от двете естества запазват свойствата си без изменение: божественото не потиска човешкото, а човешкото не принизява божественото.

Следователно истинският Бог е роден като съвършен човек с всичко, което е свойствено за нас. Всичко, което е присъщо на първосъздадения човек преди грехопадението, е взето от Него, за да бъде поправено. Това, което бащата на лъжата и на смъртта (дяволът) успя да обърка в човека и което остана като рана в него, не остави никаква следа в Спасителя, понеже, приемайки човешките слабости, Той остана съвършен без недостатъци. Христос прие човешкото естество без да го опетнява с грях и го издигнато от Бога без да снижи божественото. Това снизхождение, при което невидимият Бог стана видим, е следствие от Неговата милост, но не за сметка на Неговото всемогъщество и величие.

Това е, което трудно може да се разбере от атеисти и друговерци, това е, което ни дава радост и ни прави Божии чада, чрез осиновяване…

Честито Рождество Христово!

Амин!

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment