СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ

Тълкувание от св. Иполит Римски на Евангелие от Марк  (1:9-12)

Св. Иполит Римски

– Елате, всички народи, при безсмъртното кръщение. Към живот призовавам пребиваващите в мрака на невежеството. Елате от робството при свободата, от тиранията при царството, от тленността при нетлението.

– Как, рече, да дойдем?

– При водата и Светия Дух. При водата, съединена с Духа, с която се напоява раят, с която се изхранва земята, с която израства дървото, в която раждат животните, и най-вече, в която се съживява възроденият човек, в която и Христос се е кръстил и върху която е слязъл Духът във вид на гълъб.

Това е Духът, Който в началото “се носеше над водата” (Бит. 1:2) и Който образува вселената, Който съгради творението и от Когото произлиза всичко живо, Който е действал чрез пророците и Който е слязъл върху Христос. Това е Духът, Който е дошъл върху апостолите във вид на огнени езици. Това е Духът, към Когото се устремил Давид, казвайки: “Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене” (Пс. 50:12). За Този Дух архангел Гавриил казва на Девата: “Дух Светий ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени” (Лука 1:35). С Този Дух Петър изговори онези блажени слова: “Ти си Христос, Синът на Живия Бог” (Мат. 16:16). С Този Дух е положен Камъкът на Църквата. Това е Духът, Утешителят, при теб изпратен, за да те направи дете на Бога.
Ела, най-сетне, възроди се, човеко, за Божието осиновение.

– Но как? – рече.

– Повече не прелюбодействай, не убивай и на идоли не се покланяй. Не пиянствай в чувствени наслади и не се поддавай на гордостта. Не се свличай в мръсотията на безнравствеността и очисти се от бремето на греха. Изплъзни се от оръжието на дявола и се въоръжи с бронята на вярата, както казваше Исаия: “Умийте се, очистете се, махнете от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпяйте се за вдовица. Тогава дойдете – и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви като багрено, – като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур, – като вълна ще избеля. Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни” (Ис. 1:16-19).

Църковен вестник, 26 януари 1998 година

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment