Св. Синод насрочи дата за избор на нов Западно- и Средноевропейски митрополит

Автор : http://www.bg-patriarshia.bg

На своето заседание на 24 септември Светият Синод на БПЦ-БП в пълен състав разгледа внесеното писмо от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий, наместник на овакантения Западно- и Средноевропейски епархийски престол, и на основание чл. 85, ал. 1 от Устава на БПЦ-БП определи следната листа на епископите кандидати за митрополитски избор: Крупнишки Инокентий, Месемврийски Иаков, Адрианополски Евлогий, Тивериополски Тихон, Стобийски Наум, Знеполски Йоан, Велички Сионий, Драговитийски Даниил, Траянополски Киприан, Агатоникийски Борис, Константийски Антоний, Проватски Игнатий, Браницки Григорий, Главиницки Йоан, Мелнишки Серафим.

Епархийският избор е насрочен за 20 октомври 2013 г. На него епархийските избиратели ще излъчат двамата кандидати събрали най-много гласове.

След заседание на Св. Синод на 26 октомври, на което ще се разгледат изборните книжа, на 27 октомври в параклиса на Св. Синод ще се проведе каноничният избор, на който митрополитите от Светия Синод с гласуване ще изберат един от двамата епископи за нов Западно- и Средноевропейски митрополит.

~~~

Припомняме накратко процедурата по избора на нов митрополит съгласно Устава на БПЦ.

Когато овдовее или се оваканти епархия, Епархийският съвет известява писмено Светия Синод, който назначава епархийски митрополит за наместник на овдовелия или овакантен престол. Наместникът провежда избора за митрополит и управлява епархията, докато новоизбраният встъпи в длъжност.

Съгласно чл. 85 от Устава, Светият Синод съставя измежду лица с епископски чин листата на достоизбираемите кандидати за митрополит. Наместникът на овдовялата или овакантена епархия с Епархийския съвет изпраща с окръжно писмо до всички епархийски избиратели препис от листата и ги приканва да бъдат в седалищния град на епархията в третата света неделя от издаването на окръжното, за избиране на митрополит. Наместникът уведомява кандидатите, които живеят в епархията, че са вписани в листата и са длъжни да напуснат пределите й до деня на избора.

В определената неделя, след светата божествена Литургия, епархийските избиратели се събират в митрополитския дом. Проверяват се пълномощията на делегатите и наместникът прогласява събранието за открито при присъствие на две трети от всички избиратели.

След усърдна молитва към Бога наместникът обявява имената на достойните кандидати, определени от Светия Синод в избирателната листа. Гласоподаването е тайно, с бюлетина, в която са включени имената на лицата от избирателната листа. Изборът се извършва чрез заграждане на две от имената. За избрани се обявяват двамата кандидати, получили гласовете на повече от половината от присъстващите избиратели.

Ако никой от кандидатите не получи мнозинството по ал. 4 или мнозинство е получил един от кандидатите, гласуването се повтаря до получаването на изискуемото мнозинство за двамата или за единия от кандидатите. Когато кандидатите получат равен брой гласове, гласуването се повтаря.

За избора се съставя протокол, който се изпраща до Светия Синод за произнасяне.

Светият Синод може да потвърди избора или да го касира и решението му е окончателно. Ако изборът бъде касиран, се провежда нов избор.

Ако епархийският избор бъде одобрен от Светия Синод, в първата неделя след молитва към Бога митрополитите от Св. Синод с мнозинство повече от половината от членовете избира канонически за митрополит на овдовялата или овакантена епархия един от двамата избрани кандидати.

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment