ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ !

Слово на св. Йоан Златоуст

„Който е благочестив, нека се наслади от това хубаво и светло
тържество на преславното Христово Възкресение! Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти, нека влезе радостен в радостта на своя Господ!

Който се е потрудил с пост, нека получи сега своя динарий! Който е
работил още от първия час, нека получи днес своята справедлива заплата!

Който е дошъл след третия час, нека празнува с благодарност! Който е успял да дойде подир шестия час, нека ни най-малко не се безпокои, понеже не губи нищо!

Който е пропуснал и деветия час, нека пристъпи без всякакво съмнение и боязън! Ако ли някой е успял да дойде едва в единадесетия час, нека и той да не се бои от своето закъснение, понеже Домовладиката е великодушен и щедър – приема последния като първия, упокоява дошлия в единадесетия час така, както и потрудилия се още от първия час: първия удовлетворява със заслужена награда, последния милва по снизхождение; на единия дава заслуженото, другия дарява по Своята благост; добрите дела приема с радост, намерението целува с любов; делата цени и добрите разположения хвали!

Затова всички влезте в радостта на своя Господ! И първи, и последни, приемете своята награда! Богати и бедни, заедно ликувайте! Трудолюбиви и лениви, почетете този ден на всемирно тържество! Постили и непостили, възвеселете се сега! Трапезата е богата: наситете се от нея всички! За блудните синове небесният Отец е заклал угоен Телец: никой да не излезе гладен! Всички се насладете от този пир на вярата; всички се възползвайте от богатството на благостта! Никой да не оплаква своята бедност, понеже царството небесно е отворено за всички! Никой да не плаче за греховете си, понеже изгря прощение от гроба на Спасителя!

Никой да не се бои от смъртта, понеже Спасовата смърт ни освободи от нея! Изтреби смъртта овладяният от смъртта Жизнодавец! Слезлият в ада плени ада, който се огорчи, когато вкуси плътта Му. Предсказвайки това преди столетия, пророк Исаия пише: „Адът се огорчи, когато Те срещна в преизподнята”! Огорчи се, защото биде обезсилен! Огорчи се, защото биде посрамен! Огорчи се, защото биде умъртвен! Огорчи се, защото е повален! Огорчи се, защото е окован! Той прие плът, а в нея се натъкна на Бога; прие земя, а в нея намери небе; прие, което виждаже, а се натъкна на онова, което не виждаше! „Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?” Възкръсна Христос и ти биде повален! Възкръсна Христос и паднаха демоните! Възкръсна Христос и се радват ангелите! Възкръсна Христос и живот се въдвори! Възкръсна Христос и ни един мъртвец не остана в гробовете! Защото, като възкръсна от мъртвите, Христос стана начатък на умрелите; Той пръв възкръсна като Глава, а подир Него в свое време ще възкръснем всички ние, Неговите членове! Нему слава и държава
во веки веков! Амин!”

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment