Евтимиев енорийски лист : ноември-декември

Скъпи приятели, в настоящия брой  ще намерите :

  • отзвук от наскоро проведения събор на епархията ни.
  • В съзвучие с църковните празници през ноември – размисли за ангелите и децата.
  • Новини от живота на енорията.
Приятно четене!
БПЦО – Париж

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment