Представяне костницата на Бачковския манастир, д-р Йоанна Планшет

На 29 май 2022 г. след богослужението ще ни гостува Йоанна Планшет, доктор по история на изкуството в университета Париж – Нантер и научен асистент в Националната библиотека на Франция. Специалист по византийско средновековно изкуство, тя е посветила различни трудове на източноевропейското и балканското културно наследство. На срещата тя ще представи своя дисертационен труд, посветен на костницата на Бачковския манастир, La chapelle médiévale du monastère de Bačkovo. Изследването разглежда в нова светлина този уникален паметник от XII в. и есхатологичната символика на възкресението и литургичния смисъл на неговите безценни стенописи.

Заповядайте!

Българска църковна община – Париж

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment