Богослужебните книги

Напрестолно св. Евангелие – съдържа евангелските текстове за цялата година, подредени по реда на богослужението, както и четива за отделните тайнства и обреди.

Апостол – включва текстове от Деянията и Посланията на светите апостоли и Откровението на св.ап. Йоан Богослов. Разделен е на две глави, които се четат от четците в храма по време на св. Литургия.

Служебник – книга, предназначена за свещеника, която съдържа последованието на ежедневното богослужение от денонощния кръг и тайнството Евхаристия (молитви и указания за свещенодействията на свещеника и дякона).

Архиерейски чиновник – помагало на архиерея. Съдържа трите литургии: Златоустова, Василиева и Преждеосвещенна и описва реда на действията, извършвани само от епископ – ръкоположение на свещеници, освещаване на антиминс.

Требник (Евхология) – съдържа последованието на пет от тайнствата: Кръщение, Миропомазание, Венчание, Покаяние, Елеосвещение, както и някои обреди.

Часослов – съдържа четива и песнопения от ежедневните служби. Предназначен е за четците и певците.

Октоих (осмогласник) – съдържа службите за всеки ден и глас от седмичния кръг.

Миней (месечник) – съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца. Минеите са 12, според числото и името на всеки месец от годината.

Постен триод – съдържа службите от Неделя на митаря и фарисея до Велика събота.

Цветен триод (Пентикостар, петдесетодневник) – съдържа службите от Възкресение до Неделя след Петдесетница (Неделя на всички светии).

Катавасийник – съдържа катавасиите за всички празници. (В различно време от богослужебната година са определени различни катавасии.)

Псалтир – сборник от свещените песни на Стария Завет, повечето съставени от св. пр. Давид. Съдържанието на Псалтира е богато и разнообразно, в него има както пророчества за Христа, така и ученията за вярата и нравствеността, затова се използва във всички богослужения и в личната молитвената практика. Разделен е на 20 подчасти, наречени катизми и антифони.

Молебно пение – съдържа различните молебни.

Каноник – съдържа канони, акатисти, утринни и вечерни молитви и др.

Типик (устав) – излага реда на богослужението на всички дни и празници.