ОБРАЗ, ИКОНА, ИКОНОТВОРЧЕСТВО

Българската православна църковна община

“Св. патрирх Евтимий Търновски” в Париж

и

Българският културен институт

С благословението на Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний

Под патронажа на Негово Превъзходителство г-н Ангел Чолаков, посланик на Република България във Франция

представят

ОБРАЗ, ИКОНА, ИКОНОТВОРЧЕСТВО

Изложение

посветено на 25-годишнината от основаването

на специалност “Църковни изкуства

на Богословския факултет към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Откриване на 6 април 2017 г., 18,30 ч., с участието на църковния хор при храм “Св. патриарх Евтимий Търновски” Париж.

Изложението в което участват над 40 иконографa със своите икони, дърворезби, и репродукции на стенописи и мозайки ще се състои в Българският културен институт (28 rue la Boétie, 75008), продължавайки до 18 май 2017.

В рамките на изложбата, на 21 април 2017 г., 18,30 ч. – Елен Блере ще представи книгата си Езикът на иконата. Радостна светлина, както и нейни стенописи от френския метох на Симонопетра : Преображение Господне.

Единствената по рода си в България специалност „Църковни изкуства“ възниква през 1992 г. към Богословския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ под името „Иконография“. Създадена за да отговори на нуждите на Православната църква от обучени иконописци, стенописци и резбари, тя успешно се справя с тази трудна и отговорна задача. Първоначалната й мисия да възроди и съхрани традициите на православната иконопис и иконография се трансформира все по-успешно в утвърждаване и даване на нов, съвременен живот на литургичното православно изкуство. Процес, който произтича от богатството на християнското изкуство, от неговата дълбочина и същност и който преподавателите и техните студенти следват. Стремежът да се търсят ползотворни и дълбоки контакти със сродни специалности от чужбина довежда до множество съвместни прояви през годините – изложби, симпозиуми, конференции, които се превръщат в празник на православната образност и духовност.

Специалност „Църковни изкуства“ е подготвила около 400 специалисти-художници, които  успешно проектират и реализират икони, стенописи, мозайки, резби за десетки храмове в България и чужбина. Участват в различни форуми и изложби, сформират творчески групи и ателиета. Тяхно дело са множество цялостно оформени църковни ансамбли. Познанията, които получават им дават възможност да намерят реализация и в по-широк кръг от културни и обществени институции като галерии, музеи, училища и др. Някои от тях се насочват към изследователска и теоретична работа в областта на теория на изкуството и иконология.

Изкуството, писмеността и културата на България имат дванадесет вековна история, която е свързана неразривно с християнството.  Специалност „Църковни изкуства“ е една от малкото тясно ориентирани към запазване и развитие на културното богатство на Източна Европа чрез неговото разбиране и интерпретиране в условията на съвременния свят и среда.

*

Иконата не е човешко откритие и художествен факт, тя представлява традиция на Църквата. Това може да се изтълкува, ако вземем предвид, че за Седмия вселенски събор, изобразяваният е изобразен от своя образ – той е неговата икона, която Църквата пази и познава от традицията.

*

Иконографът, призванието на когото е да представи иконата по подходящ начин, извършва много важно дело, тъй като той е ръката на Църквата и служи за изразяването на нейния живот и опит. Ето защо, той трябва да живее църковно и да върви по пътя на светостта, така че да може да изрази света на иконите по начин, който да подхожда на състоянието на святост и на преобразената в Христа действителност.

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment